פרינט.נט - סטטוס הזמנות
בדיקת סטטוס הזמנה
לבדיקת סטטוס הזמנה, יש להקליד את מס' ההזמנה ולאחר מכן ללחוץ 'אישור'
3
2
1

6
5
4

9
8
7

מחק
0

אישור